SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 16. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 11.01.2018. godine, održana je 16. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja na teritoriji Bosne i Hercegovine sticanjem kontrole privrednog subjekta BSO d.d. Sarajevo nad privrednim subjektom ZOVKO OSIGURANJE d.d. Žepče, kupovinom cjelokupnog paketa dionica.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta “AC FOOD” d.o.o. Velika Kladuša, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem, a koji je pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Također, na sjednici je usvojen i Prednacrt izvještaja o radu Konkurencijskog vijeća BiH za period od 01. januara do 31. decembra 2017. godine.

Predsjednik

Ivo Jerkić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...