SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 28. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 17.05.2018. godine, održana je 28. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu proizvodnje i veleprodaje piva i bezalkoholnih pića (mineralne vode i gaziranih sokova) u Bosni i Hercegovini, i tržištu iznajmljivanja nekretnina na teritoriji Grada Tuzle, sticanjem kontrole privrednog subjekta Bingo d.o.o. export-import Tuzla nad privrednim subjektom RK Invest d.o.o. Sarajevo, kupovinom većinskog dijela osnivačkog kapitala, odnosno sticanjem većinskog udjela u privrednom subjektu Pivara d.d. Tuzla, i većinskog udjela u privrednom subjektu Prehrana- promet d.d. Tuzla.
Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, a po Zahtjevu privrednog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja povrede iz člana 10. stav (2) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta „Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj, za davanje mišljenja o obavezi podnošenja prijave koncentracije.

Predsjednik
Ivo Jerkić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...