SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 3. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 30.05.2017. godine, održana je 3. (treća) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1., Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Predmetnim rješenjem je također odbijen prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane privrednih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo, i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo, kao neosnovan.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zahtjevu broj: 05-26-2-013-II/14 podnesen od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. putem advokata Lane Deljkić protiv privrednog subjekta HD-WIN d.o.o. Beograd, Republika Srbija.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine prema kojem je Konačni nacrt Ugovora o osnivanju prometne zajednice jugoistočne Evrope, od 19. decembra 2016. godine usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po zajedničkom zahtjevu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, Radio-televizije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja u slučaju određivanja različitih visina tarifa različitim korisnicima autorskih i srodnih dijela i postojanju zloupotrebe dominantnog položaja od strane kolektivnih organizacija koje ovu tarifu određuju u sklopu ugovora s korisnicima.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 04-26-3-019-7-II/16 radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji donesen po Zahtjevu Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“, zastupani putem advokata Melihe Filipović i Kenana Ademovića, a protiv Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...