SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 32. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.07.2018. godine, održana je 32. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu lijekova koji se izdaju bez ljekarskog recepta na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati raskidom partnerstva u pogledu PGT Healthcare LLP, Sjedinjene Američke Države, koje su osnovane od strane Teva Pharmaceutical Industries Limited, Izrael i Procter & Gamble Company, Sjedinjene Američke Države.
Rješenje kojim je odbijen zahtjev za donošenje privremene mjere privrednog subjekta Europronet Bosnia d.o.o Sarajevo, kao neosnovan, u postupku pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta Europronet Bosnia d.o.o Sarajevo protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa kojim predmetni nacrt nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SANASA“, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.
Zaključak o ispravci Rješenje broj: UP – 01-26-2-025-43/17 od 07. juna 2017. godine.
Predsjednica
Adisa Begić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...