SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 35. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.08.2018. godine, održana je 35. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak o izmjeni Zaključka o pokretanju postupka po Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo koji je zastupan po advokatima advokatske kuće Marić&Co, Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo.

 

 

Predsjednica
Adisa Begić