SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 39. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.10.2018. godine, održana je 39. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje, kojom privredni subjekat Elektroprivreda Republike Srpske namjerava započeti saradnju sa privrednim subjektom a.d. “Podolski Mašinostroitelnij Zavod”, Podloski, Ruska Federacija, radi nepostojanja konecentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije podnesena od strane privrednog subjekta Trend d.o.o. Bratunac u kojoj je iskazana namjera stjecanja kontrole preuzimanjem većinskog dijela dionica privrednog subjekta Kamenolomi a.d. Zvornik, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta “G-Petrol” d.o.o. Sarajevo radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednih subjekata “AS Holding” d.o.o. Jelah-Tešanj i Zenička Industrija Mlijeka d.d. Zenica radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se proširuje Zaključak o pokretanju postupka, pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta Europronet Bosnia d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d., radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a) Zakona o konkurenciji na tačke b), c) i d) člana 10. stav 2) Zakona o konkurenciji, a po zahtjevu privrednog subjekta Europronet Bosnia d.o.o. Sarajevo.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona o usklađenosti “Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije” sa Zakonom o konkurenciji.

 

Predsjednica
Adisa Begić

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...