SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 57. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.07.2019. godine, održana je 57. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za produženje roka pojedinačnog izuzeća Ugovora o obezbjeđivanju specijalizovane usluge teleterapije i brahiterapije onkološkim bolesnicima u okviru Kliničkog centra Banja Luka, od zabrane, u smislu člana 5. i člana 6. stav (2) i (3) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Konkurencijsko vijeće BiH