ЗАКЉУЧАК којим се одбија Захтјев за доношење допунског рјешења привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ