ЗАКЉУЧАК о исправци Закључка број: УП-05-26-1-034-9/19