ЗАКЉУЧАК о одбацивању Захтјева за покретање поступка привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег против привредног субјекта ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији

Download (PDF, 398KB)