Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Carmeuse Eastern Europe B.V., Краљевина Низоземска