ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Phoenix Parent Holdings Inc., Delaware, Сједињене Америчке Државе