Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Нестро Петрол а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина