З А К Љ У Ч А К о обустављању поступка Екопак – Друштво за поступање амбалажним отпадом д.о.о.