З А К Љ У Ч А К о обустављању поступка “Telemach д.о.о. – HD-WIN д.о.о”