З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта субјекта Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње