З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта НЕС д.о.о. Бања Лука