З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА Република Србија, физичког лица Петра Степановића, Београд, Република Србија и физичког лица Дејана Чакајца, Београд, Република Србија

Download (PDF, 224KB)