З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката ЕРРС Требиње, Требиње, Босна и Херцеговина i EFT London, Лондон, Уједињено Краљевство