З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Messer Belgium N.V, Haven 1053, Nieuwe Weg бр. 1, 2070 Zvijndreht, Краљевина Белгија