Конкуренцијски савјет потписао Меморандум о разумијевању са Агенцијом за заштиту конкуренције Словеније

У Сарајеву, 24. октобра 2019. године, у просторијама Конкуренцијског савјета, предсједница КС БиХ Мр Аријана Регода-Дражић и директор Агенције за заштиту конкуренције Андреј Матвоз, потписали су Меморандум о разумијевању између ове двије институције.

aamemo
Меморандум подразумијева различите облике сарадње као што су:
- Размјена информација о законским нормама и другим правним изворима из конкуренцијске области;
- Размјена резултата студија те најбољих економских пракси из области антитруста и контроле спајања;
- Размјена информација о другим интересним областима између потписница споразума, побољшана међународна сарадња те помоћ приликом организовања различитих конкуренцијских скупова на међународном нивоу.

slbihmemo