МИШЉЕЊЕ на Споразум о пословној сарадњи у формирању здружене мреже банкомата банака чланица BAMCARD БХ мреже, а по захтјеву банака потписница