Мишљење по захтјеву Адвокатског друштва дмб легал, друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево