Мишљење по Захтјеву Града Приједора на “Приједлог Одлуке о опћим условима за снабдијевање и кориштење топлотне енергије, Одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије”