МИШЉЕЊЕ По захтјеву Нада д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз Дервента и Нада Транспорти д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз Дервента, о обавези подношења пријаве концентрације