Мишљење по захтјеву привредног субјекта JT International a.d. Senta, Представништво у Босни и Херцеговини