МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „ПД ПЛАСТИКА“ д.о.о., ул. Книнска бб, 74400 Дервента, Босна и Херцеговина