Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Аутопревоз-Бус д.о.о. Мостар