МИШЉЕЊЕ Релевантно тржиште телекомуникационих услуга не испуњава услове тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини.

Download (PDF, 78KB)