М И Ш Љ Е Њ Е на Правилник о начину кориштења, реду и раду на такси стајалиштима, распореду такси возила на такси стајалиштима и критеријумима за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Зеница