М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине (Филијала Бања Лука)