М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву адвоката Стевана Димитријевића, Бања Лука, о постојању обавезе подношења пријаве концентрације