М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Министарства за привреду Зеничко-добојског кантона на „Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању минималних накнада за концесије“