М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног субјекта МХС д.о.о. Сарајево