М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине на Приједлог Анализе тржишта завршавања (терминације) позива у индивидуалне мобилне мреже, велепродајни ниво, а вези са дефинисањем релевантног тржишта и процјеном значајне тржишне снаге оператора на релевантном велепродајном тржишту

    Newsletter

    Anketa

    Kako biste ocijenili sadržaj prezentiran na našoj web stranici: How would you assess the contents of our web site: Како бисте оцијенили садржај презентован на нашој wеб страници:

    Results Резултати Rezultati

    Loading ... Loading ...