М И Ш Љ Е Њ E по Захтјеву привредног субјекта „GRAWE осигурање“ а.д. Бања Лука