Обавијештење о Пријави концентрације Отвореног акционарског друштва „Нефтегазојава Иновационаја Корпорација”