Одлука о ближем дефинисању начина периодичног плаћања казне – “Службени гласник БиХ” број 31/06