Одлука о групном изузећу споразума о преносу технологије, лиценци и know how – “Службени гласник БиХ” број 15/06