Први састанак тијела за заштиту конкуренције у Софији