ПРОГРАМ РАДА КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ