Рјешење по захтјеву Града Добоја, Хиландарска 1, 74000 Добој за ослобађање односно ублажавање новчане казне по коначном Рјешењу Конкуренцијског савјета број: УП-03-26-2-047-18/18 од 21.03.2019. године