Рјешење по Захтјеву за покретање поступка против Општине Зеница поднесеног од привредног субјекта БОСМЕКНИ ТРАНС д.о.о. Зеница