Рјешење по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од стране привредног субјекта Поликлиника „Атријум“ Сарајево против Кантона Сарајево, Министарства здравства Кантона Сарајево и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево