Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Логософт д.о.о. Сарајево, Грбавичка 4, 71000 Сарајево против привредног субјекта United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Велико Војводство, Луксембург и привредног субјекта Спорт Клуб д.о.о., Џемала Биједића бр 160 Г, Ламела Ц, 71 000 Сарајево

Download (PDF, 800KB)