Рјешење по Захтјеву привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег против Јавног предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар