РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта ХИФА д.о.о. Тешањ, против привредних субјеката Завода за испитивање квалитете д.о.о. Мостар, Св. Леополда Мандића 9/1, 88 000 Мостар и други