Рјешење по заједничкој Пријави концентрације привредног субјекта LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Сеул, Јужна Кореја и привредног субјекта Lufthansa Technik AG, Weg beim Jaeger 193, Hamburg, Р. Њемачка која се односи на оснивање потпуно функционалног заједничког улагања тзв. greenfield под заједничком контролом