Рјешење по заједничкој Пријави концентрације привредних субјеката БХ Телеком, Франца Лехара 7, 71000 Сарајево, Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Comtrade д.о.о. Џемала Биједића 179, 71000 Сарајево и QSS д.о.о. Дејзина Бикића бб, 71000 Сарајево која се односи на оснивање новог привредног субјекта ЕСП БХ друштво са ограниченом одговорношћу за информацијске и друге услуге