Рјешење по заједничкој Пријави намјере концентрације привредних субјеката Arcelor Mittal Зеница д.о.о. Зеница, Град Зеница, KPA Unicon Oy Finland и Finnish Fund for Industrial Cooperation